Bulgarian English Greek Romanian Russian
 аталог котли
 онтакти
јнкета
Oт какви котли се интересувате?
 
¬ръзки
Home ѕарни котли твърдо гориво

ѕарни котли на твърдо гориво, пелети и биомаса тип "ћакси  омби"

 отлите ћј —»- ќћЅ» са предназначени за работа с твърдо гориво.†

ћогат и да се комбинират за работа и с природен газ, особенно подход€щи за малки мандри колбасарски цехове, фурни, както и за отопление на битови и общественни сгради. »зпълн€ват се в парен и воден вариант с комплектаци€, както за изгар€не на твърда дървесина, така и на талаш, биомаса и пелети. онструкци€та е стоманена с водноохлаждаема скара и конвективен топлообменен пакет от тръба 57. ’арактерно за този тип котли е ниското топлинно натоварване на пещната камера, което обуслав€ т€хната гол€ма дълговечност и висок  ѕƒ.

 отлите се комплектоват с надеждна механизаци€ и автоматизаци€ и са термично изолирани с менерална вата.

††

ѕарни котли на твърдо гориво