Bulgarian English Greek Romanian Russian
 аталог котли
 онтакти
јнкета
Oт какви котли се интересувате?
 
¬ръзки
Home  отли на пелети

 отли на пелети и биомаса† тип ѕелематик

 отлите на пелети и биомаса сай новите продукти на ≈ ќ“≈–ћ ≈ќќƒ† водогрейни и парни котли, предназначени за работа с биомаса и дървесни пелети, като за кратко време усп€ва да се наложи† както на вътрешни€ пазар, така и в чужбина.

котли на пелети

 отли на биомаса и пелети тип ѕелематик

»нтересува ли ви отопление от възобнов€еми източници?

¬ажно ли е за вас да постигнете
най-добри€ комфорт и удобство?
јко е така котли на
пелети
е идеални€т избор за вас.
“ой е природосъобразен като котел
на дърва и удобен като нафтов котел.
¬ същото време котелът съчетава
всички предимства на централните
отоплителни системи. Ќеговата
новаторска технологи€ осигур€ва
посто€нно висока степен на ефективност, малка консумаци€ на† гориво, минимум емисии и по-висока от постиганата до сега степен на комфорт и удобство за горивни пелети. ≈котерм е направен, за да†
посрещне вашите индивидуални
изисквани€ по вс€какъв начин, като е особенно пригоден за малки предпри€ти€, където се използва технологична пара като хлебопекарни, мандри и т.н.

ќсигур€ва автоматизирано, непрекъснато
и регулирано отопление и производство
на парa по зададена програма
¬ъзможност за плавно регулиране на мощността.
 ато горивен материал използва пелети,
позвол€ващи пълно оптимизиране на
процеса на горене.
ќтлични параметри на горене.
≈кологично безвреден.
Ћесно почистване и поддръжка.
Ќе изисква т€га на комина.