Bulgarian English Greek Romanian Russian
 аталог котли
 онтакти
јнкета
Oт какви котли се интересувате?
 
Ћинкове
Home  отли водогрейни на твърдо гориво

¬одогрейни котли на твърдо гориво, пелети и биомаса тип "ћј —»  ќћЅ»"

≈ ќ“≈–ћ ≈ќќƒ разработва и произвежда широка гама битови и промишлени, парни и водогрейни котли, работещи на твърдо гориво, течно гориво и природен газ, като реализаци€та им се осъществ€ва посредством широката дистрибуторска мрежа, създадена през годините. —† посто€нно усъвършенстване и подобр€ване на материално-техническата си база, качественната си продукци€ и привличането на високо квалифициран персонал,† ≈ ќ“≈–ћ ≈ќќƒ †се утвърждава като водещ производител в страната в областта на котлостроенето.

ѕри все по засилващата се конкуренци€ на вътрешни€ и особенно на външни€ пазар, качеството е основен фактор от който се ръководи ц€лостната политика на ≈ ќ“≈–ћ ≈ќќƒ, за да се удовлетвор€т напълно нуждите на нашите клиенти. «а целта фирмата е внедрила и прилага —истема за управление на качеството †ISO 9001:2000

 отлите ћј —»- ќћЅ» на ≈ ќ“≈–ћ ≈ќќƒ са предназначени за работа с твърдо гориво, като могат да се комбинират и за работа на природен газ,особенно подход€щи за малки мандри колбасарски цехове, фурни, както и за отопление на битови и общественни сгради. »зпълн€ват се в парен и воден вариант с комплектаци€, както за изгар€не на твърда дървесина, така и на талаш, биомаса и пелети. онструкци€та е стоманена с водноохлаждаема скара и конвективен топлообменен пакет от тръба 57. ’арактерно за този тип котли е ниското топлинно натоварване на пещната камера, което обуслав€ т€хната гол€ма дълговечност и висок  ѕƒ.

 отлите се комплектоват с надеждна механизаци€ и автоматизаци€ и са термично изолирани с менерална вата.