Bulgarian English Greek Romanian Russian
 аталог котли
 онтакти
јнкета
Oт какви котли се интересувате?
 
Ћинкове
Home ¬одогрейни котли течно гориво

 отли водогрейни на течно гориво и природен газ тип ‘ј ≈Ћ

 отли те от сери€та ‘ј ≈Ћ се отличават с висока надеждност и пъргавина при експлоатаци€. отлите ‘ј ≈Ћ са изградени като пламъчно-тръбна конструкци€ с димогарни тръби 57х3,5. ѕредназначени са за работа с течно гориво - нафта, мазут или природен газ, при подход€ща комплектаци€ с горелка.«а осигур€ване на безопасна и икономична работа, котлите ‘ј ≈Ћ се комплектоват с надеждна автоматика. отлите могат да се монтират в отворени или затворени отоплителни инсталации. ѕритежават надеждна изолаци€, подобр€ваща  ѕƒ на котела. отлите ‘ј ≈Ћ се характеризират с ниска температура на изход€щите газове без опасност от оро€ване на топлообменните †повърхнини.